Dr. med. Siniša Stanković 2017-08-10T15:32:23+00:00

dr. med. Siniša Stanković

ŽIVOTOPIS

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva obavio je u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, gdje je i položio specijalistički ispit.

Jedno vrijeme radio je kao specijalist na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu.

Trenutno radi u Specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji dr. Siniša Stanković u Ivanić Gradu, ima ugovor o koncesiji sa Županijom i HZZO-om.
U Poliklinici „Vili“ radi kao vanjski suradnik od 2011. godine.

Područja su interesa dr. Stankovića suvremeni nadzor trudnoće, rano otkrivanje i nadzor visokorizičnih trudnoća, ultrazvučna dijagnostika (2D, 3D, 4D UZV, te color doppler), u trudnoći i ginekologiji, rano otkrivanje fetalnih malformacija kroz detaljan ultrazvučni pregled morfologije fetusa.

Također se bavi dijagnostikom i liječenjem premalignih promjena na vratu maternice otkrivenih PAPA testom, u sklopu koje je dosad učinio veliki broj kolposkopskih pregleda. Sudjeluje u radu radne skupine Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske kao korisničke institucije twinning projekta Europske unije „Unaprjeđenje kvalitete provedbe nacionalnih programa ranog otkrivanja raka“, u ovom slučaju raka vrata maternice.

U sklopu stalne edukacije sudionik je brojnih kongresa i simpozija u Hrvatskoj, te na međunarodnoj razini.

Pregled možete dogovoriti telefonski

DOGOVORITE PREGLED