Dr. sc. Bojan Grulović, dr. med. 2017-08-10T16:01:51+00:00

dr. sc. Bojan Grulović, dr. med.

ŽIVOTOPIS

Rođen je u Šibeniku 1972. godine gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 1996. godine završio je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  1. godine završio je magistarski postdiplomski studij „Biomedicina“ u Zagrebu.
  2. godine završio je specijalizaciju iz ginekologije i porodništva na Ginekološkoj klinici u Ljubljani.

Nakon završenog specijalističkog usavršavanja 2014. godine završio je i doktorski postdiplomski studij „Biomedicina“ na Medicinskom fakultetu u Sveučilišta u Ljubljani, iz područja minimalno invazivne kirurgije i dobio znanstveni naslov doktor znanosti.

Kao asistent na Katedri za ginekologiji i porodništvo na Medicinskom fakultetu u Ljubljani aktivno sudjeluje u edukaciji studenata medicine.

Od 2002. godine zaposlen je u Općoj bolnici „Brežice“ na Odjelu za ginekologiju i porodništvo, gdje se pored dežurstava i redovitog rada na odjelu i rađaonici, posebno bavi 2/3/4D UZV dijagnostikom fetalnih anomalija, vođenjem trudnica, zdravljem žena u reproduktivnom razdoblju, otkrivanjem ginekoloških malignih bolesti i bolestima dojke. Također se bavi klasičnom i minimalno invazivnom ginekološkom kirurgijom.

Posjeduje licencu fondacije Fetal Medicine Foundation iz Londona za otkrivanje fetalnih anomalija u ranoj trudnoći, uključujući nuhalni nabor.

Posjeduje i licencu za lasersko (Fotona) liječenje stresne urinarne inkontinencije i drugih tegoba kod žena.

Želja za edukacijom i putovanjima u daleke krajeve, upoznavanjem novih kultura, jezika i običaja bili su moj izvor energije za svakodnevni rad. Sada moja djeca Filip i Lara upotpunjuju svaki trenutak mog slobodnog vremena.

Pregled možete dogovoriti telefonski

DOGOVORITE PREGLED