Dr. sc. Senka Sabolović Rudman, dr med. 2017-08-10T15:59:07+00:00

dr. sc. Senka Sabolović Rudman, dr. med.

ŽIVOTOPIS

Medicinski fakultet u Zagrebu završila je 1993. godine.

Specijalistica ginekologije i opstetricije s užom specijalizacijom iz područja fetalne medicine i opstetricije.

 1. godine stječe zvanje doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva u polju kliničke medicinske znanosti. Majka dvoje djece.

OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 1. – 1993. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. – 2001. znanstveni poslijediplomski studij Fiziologije i imunobiologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 3. magistar znanosti iz područja prirodnih znanosti u polju „Biologija (Fiziologija i imunobiologija)“; magistarski rad „Sistemski pokazatelji oksidativnog stresa u bolesnika s kolorektalnim karcinomom prije i poslije radikalne kirurške operacije“
 4. – 2006. specijalizacija iz ginekologije i opstetricije.
 5. – 2010. uža specijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije.
 6. doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva u polju kliničke medicinske znanosti; doktorski rad: „Trombocitni serotonin, polimorfizam gena za serotoninski prijenosnik i gena za serotoninski receptor tipa 2A u trudnica s hipertenzijom“
 7. – izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

RADNO ISKUSTVO:

 1. – 1995. Klinički bolnički centar Zagreb, liječnički staž
 2. – 2002. znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije „Pokazatelji reakcije organizma na operacijski stres“
 3. – 2006. specijalizacija iz ginekologije i opstetricije

Od 2007. godine liječnik specijalist na Klinici za ženske bolesti i porodništvo u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“, a od 2016. godine voditelj je Odjela babinjača Zavoda za porodništvo.

Od 2007. suradnik u Poliklinici „Vili“.

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI:
6 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u CC-u.
4 rada objavljena u časopisima SCI i Scopus bazama podataka.
3 rada objavljena u časopisima indeksiranim u Medline bazi podataka.

ČLANSTVA:
•  Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu
•  Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju
•  Hrvatska liječnička komora

Pregled možete dogovoriti telefonski

DOGOVORITE PREGLED