Dr. sc. Vladimir Blagajić, dr med. 2017-08-10T15:56:19+00:00

dr. sc. Vladimir Blagajić, dr. med.

ŽIVOTOPIS

ŠKOLOVANJE:

 1. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 2. – 1998. godine obavezno dvogodišnje stažiranje u Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.
 3. – 2003. godine specijalizacija iz ginekologije i porodništva.
 4. – 2001. godine stručni studij „Perinatologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 5. – 2012. godine uža specijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije.

POLOŽENI TEČAJEVI:

Poslijediplomski tečajevi stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem:
Travanj, 2001. god. Ultrazvuk dojke
Svibanj, 2001. god. II. Hrvatski tečaj ginekološke endoskopije
Lipanj, 2001. god. Ian Donald 29th Advanced Course 3D Sonography in Obstetrics and Gynecology
Listopad, 2001. god. Europska škola perinatalne medicine – 4. tečaj
Prosinac, 2001. god. Hipertenzija i trudnoća
Veljača, 2002. god. Dijabetes i trudnoća
Rujan – listopad 2002. god. Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Ožujak, 2003. Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu
Ožujak – travanj, 2006. god. Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničkom postupku
Ožujak, 2011. god. Umijeće medicinske nastave
Veljača, 2013. god. Fetalna, perinatalna i neonatalna kardiologija
Ožujak, 2014. god. FMF certifikat za ultrazvučni pregled od 11. do 13. tjedna trudnoće FMF ID broj : 129120

Kolegiji znanstvenog poslijediplomskog studija iz biomedicine:
Veljača, 2002. Fiziologija i biokemija uterusa u trudnoći i porodu
Ožujak, 2002. Nutritivna i respiracijska funkcija posteljice, rast fetusa i fetalna endokrinologija
Svibanj, 2002. Reprodukcija i radno mjesto
2003. – 2007. Znanstveni poslijediplomski studij – smjer Fiziologija-imunobiologija, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO:
1996. – 1998. zaposlen kao stažist u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.
1999. – 2003. specijalizant ginekologije i porodništva za O.B. „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.
2003. – do danas zaposlen u Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“ kao specijalist ginekologije i porodništva.
od 2006. – stalni sudski vještak medicinske struke – ginekologija i opstetricija.
od 2012. – specijalist uže specijalnosti – fetalne medicine i opstetricije.
od 2014. – voditelj Odjela za rodilje i babinjače u Klinici za ginekologiju i porodništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu.

AKADEMSKI STUPANJ:
1996. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – doktor medicine.
2008. – doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu
Teza: „Istraživanje hepatoprotektivnog učinka beta i gama melanotropina na modelu hepatitisa u miša“
2013. – izabran u zvanje znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

OBJAVLJENI STRUČNI I ZNANSTVENI RADOVI:
7 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u CC-u.
5 radova u časopisima indeksiranima u SCI i Scopus.
organizirao simpozij – „Pravni etički i medicinski aspekti suvremenog porodništva“ u travnju 2016. godine – skup je ocijenjen na svjetskom Danu bioetike na Pravnom fakultetu kao primjer skupa koji ima sve odlike integrativne bioetike.

ČLANSTVA:

 • Hrvatsko senološko društvo
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu
 • Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju
 • Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju

Pregled možete dogovoriti telefonski

DOGOVORITE PREGLED