Prof. Dr. sc. Ante Bilić, dr. med. 2017-08-10T15:40:18+00:00

prof. dr. sc. Ante Bilić, dr. med.

ŽIVOTOPIS

Rođen 1950. godine. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu 1969. godine. Godine 1974. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija u dva navrata nagrađen nagradom Rektora za znanstveno-istraživački rad. Obavezni pripravnički staž završio u Zagrebu, a nakon toga proveo dvije godine na radnom mjestu liječnika opće medicine u Šestanovcu.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1981. godine. Godine 1981. završio je poslijediplomski studij iz gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1983. stekao naslov magistra medicinskih znanosti, a 1986. godine i naslov doktora medicinskih znanosti. Od 1997. do kraja 2015. godine obavljao dužnost predstojnika Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“, te dužnost pročelnika Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju.

U nastavnom radu (poslijediplomski studij) na Medicinsknm fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje od 1983. godine. Više godina bio je jedan od voditelja i predavača na međunarodnim tečajevima u Dubrovniku, te jedan od direktora „Ian Donald“ – Interuniversity School of Medical Ultrasound u Dubrovniku (u okviru programa Interuniverzitetskog centra). Kao pozvani predavač sudjelovao na više međunarodnih skupova. Od 1995. godine sudjeluje kao predavač u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored sudjelovanja u dodiplomskoj nastavi bio je voditelj i predavač slijedećih poslijediplomskih studija: „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ ( voditelj smjera „Ultrazvuk u gastroenterologiji i hepatologiji“), „Clinical Ultrasound in Medicine“ (voditelj kolegija „Interventional Ultrasnund“).

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Bio je mentor dvanaestorici kandidata koji su uspješno obranili magistarski rad, te trojici kandidata koji su uspješno obranili doktorat znanosti.

Bio je nositelj četiri znanstvena projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Član je brojnih strukovnih organizacija. Duži niz godina bio je glavni urednik časopisa „The Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology“.
Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova, te nastavnih tekstova iz područja interne medicine, posebice gastroenterologije i hepatologije. Autor i koautor je sljedećih knjiga: „Atlas ultrazvuka u kliničkoj gastroenterologiji“ (autor), Medicinska knjiga, Zagreb, 1989. g.; „Primjena ultrazvuka u kliničkoj hepatologiji i gastroenterologiji“ (koautor prof. dr. Roko Živković), Školska knjiga, Zagreb, 1990. g.; „Hepatologija – odabrana poglavlja“ (urednik i koautor), Medicinska naklada, Zagreb, 1991. g.; „Bolesti gušterače“ (urednik i koautor), Medicinska naklada, Zagreb, 1993. g.; „Interna medicina“ (koautor), Naprijed, Zagreb, 1997. g. i kasnija dopunjena izdanja ; „Ultrazvuk u gastroenterologiji“ (autor), Medicinska knjiga, Zagreb, 1997. g.; „Gastroenterologija i hepatologija“ (koautor), Medicinska naklada, Zagreb, 2002. g., te brojnih monografija iz gastroenterologije.

Pregled možete dogovoriti direktno putem obrasca

DOGOVORITE PREGLED