Prof. dr. sc. Slavica Beneš Mirić, dr. med. 2017-08-10T16:08:22+00:00

prof. dr. sc. Slavica Beneš Mirić, dr. med.

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Oprisavcima kod Slavonskog Broda. Osmogodišnju školu i gimnaziju završila je u Slavonskom Brodu, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz radiologije u Zagrebu. Radila je u Dijagnostičkom centru Doma zdravlja u Sarajevu i na Institutu za radiolgiju i onkologiju Kliničkog univerzitetskog centra u Sarajevu. Od 1994. godine živi u Zagrebu.

Početkom 1979. godine počela se baviti ultrazvučnom dijagnostikom. Magistrirala je i doktorirala s temama iz UZV dijagnostike abdomena, prva u BiH.
Bila je na 5 studijskih boravaka u inozemstvu.

Inicijator je osnivanja Sekcije za primjenu ultrazvuka u medicini i biologiji u Bosni i Hercegovini 1981. godine. Bila je njezin prvi predsjednik. Bila je član predsjedništva Jugoslavenskog udruženja za primjenu ultrazvuka u medicini i biologiji i redakcijskog kolegija časopisa „Radiologia Iugoslavica“. Organizirala je više sekcijskih i međusekcijskih sastanaka ultrasoničara Bosne i Hercegovine i Jugoslavenskog simpozija UZV dijagnostike u Sarajevu 1988. godine.
Prezentirala je 66 referata na stručnim sastancima, od toga na 18 kongresa u zemlji i 8 u inozemstvu. Autorica je 76 stručnih radova, te suradnik u 136 radova. Koautorica je u 3 knjige iz UZV dijagnostike.

Predavala je radiologiju na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Višoj medicinskoj školi u Sarajevu. Predavanja iz UZV dijagnostike držala je na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i Novom Sadu, te Jugoslavenskoj školi ultrazvuka u Kragujevcu, na poslijediplomskim tečajevima UZV dijagnostike na Kliničkoj bolnici „Merkur“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. godine vodila je poslijediplomske tečajeve UZV dijagnostike abdomena i dojke na Univerzitesko kliničkom centru u Tuzli, a od 2007. godine voditelj je tečaja i praktične nastave u Domu zdravlja u Tuzli.

Urednica je i glavna autorica 3 knjige o ultrazvučnoj dijagnostici: „Atlas Ultrazvučne dijagnostike abdomena“, Univerzitet u Tuzli, 2002., a u pripremi je i drugo izdanje; „Ultrazvučna dijagnostika abdomena“, Bosanska riječ, Tuzla, 2010. god., (knjiga je nagrađena specijalnom nagradom za knjigu iz oblasti nauke, žirija Izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine na Sajmu knjiga u Sarajevu 2011.), drugo izdanje je u tisku; „Ultrazvučna dijagnostika dojke“, Bosanska riječ, Tuzla, 2012. (nagrađena je nagradom za knjigu iz oblasti nauke, žirija Izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine na Sajmu knjiga u Sarajevu 2013.). Izdavačka kuća Bosanska riječ iz Tuzle na Sajmu je knjige u Sarajevu 2014. dodijelila autorici godišnju nagradu za autora godine.

U Poliklinici „Vili“ radi od 1998. godine.

 

Pregled možete dogovoriti telefonski

DOGOVORITE PREGLED