fbpx

Prim.dr.sc. Damir Hodžić, dr.med.

spec. ginekologije i opstetricije subspecijalist uroginekologije

Rođen je u Zagrebu, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1988. god., specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 2000. god., a subspecijalistički ispit iz uroginekologije 2013. god. 

Naziv primarijus stekao je 2014. god. Završio je znanstveni poslijediplomski studij ″Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji″ i obranom magistarskog rada “Promjene fetomaternalne cirkulacije i akcijskih potencijala maternice kod prijetećeg prijevremenog poroda” 2001. god. stekao znanstveni stupanj magistra znanosti. 

Nakon završenog doktorskog studija ″Biomedicina i zdravstvo″, obranom doktorske disertacije “Kvaliteta života bolesnica nakon “sling” operacija zbog statičke urinarne inkontinencije” 2014. god. stekao je znanstveni stupanj doktora znanosti. 

Godine 2015. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području kliničke medicinske znanosti, a 2018. god. izabran je u suradničko zvanje poslijedoktoranda na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

 Do 2021. god. zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur u Zagrebu na Odjelu za ginekološku urologiju, od kada se nastavlja baviti privatnim poduzetništvom i medicinskom praksom u užim stručnim područjima uroginekologije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije, laserske i funkcionalne magnetske terapije te integrativne i estetske ginekologije. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, poglavlja u udžbenicima i zbornicima te popularnih stručnih članaka. 

Aktivno sudjeluje na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te stručnim tečajevima i radionicama (Amsterdam, Atena, Baku, Barcelona, Beograd, Budimpešta, Budva. Kranjska Gora, Kuala Lumpur, Ljubljana, Maribor, Milano, München, Novi Sad, Pforz-heim, Prag, Rim, Rio de Janeiro, Skopje, Sliema, Treviso). 

U prethodnim razdobljima bio je tajnik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i predavač na Poslijediplomskom tečaju iz ginekološke kirurgije i endoskopije te član Hrvatskog društva za ginekološku urologiju i Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society. 

Kao aktivan član Hrvatske lige protiv raka obnašao je dužnosti tajnika i predsjednika njenih gradskih I županijskih ogranaka. Osnivač je i predsjednik Hrvatskog društva za pelviperineologiju te predavač na Poslijediplomskom tečaju iz zdjelične medicine.