Prof. dr sc. Višnja Milković Latin, dr. med. 2017-08-10T15:37:41+00:00

prof. dr. sc. Višnja Milković Latin, dr. med.

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Zagrebu.

Godine 1967. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1973. položila je specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva pri Klinici za ženske bolesti i porode Petrova u Zagrebu. Godine 1977. obranila je doktorsku disertaciju. 1969. godine izabrana je u zvanje asistenta, a 1986. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti.

Obavljala je dužnost dopredsjednika na poslijediplomskom studiju „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na hrvatskom i engleskom jeziku, a pod pokroviteljstvorn Svjetske zdravstvene organizacije te na poslijediplomskom studiju „Perinatologja i neonatologija“. Takoder je obavljala dužnost dopredsjednice u međunarodnoj ultrazvučnoj školi „Ian Donald“, te u međunarodnoj perinatalnoj školi „Erich Saling“. Bila je predavač ili voditelj kolegija u dodatnih šest poslijediplomskih studija te voditelj znantsvenog poslijediplomskog studija „Otkrivanje fetalne hiposkije“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je predavač na poslijediplomskim studijima u Italiji (Bari), Egiptu (Kairo), Libiji (Tripoli) te Indoneziji (Jakarta i Medina). Bila je mentor osmorici kandidata koji se uspješno obranili magistarski rad, te trojici kandidata koji su uspješno obranili doktorat znanosti. Bila je pozvani predavač na tridesetak međunarodnih kongresa te organitazor 40-ak kongresa u zemlji, od toga 13 međunarodnih.

Od 1973. godine bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i fetalnom medicinom. U tu svrhu boravila je na usavršavanju na klinikama u Liverpoolu i Londonu. Posebno područje djelatnosti joj je antenatalna dijagnostika i fetalna medicina. U nas je prva počela raditi kordocentezu – novu dijagnostičku metodu i intrauterine transfuzije u djece s Rh-imunizacijom. Amniocenteze radi od  1975. godine (učinila je preko 3000 punkcija).

Autorica je ili koautorica u više od 250 znanstvenih i stručnih radova, te nastavnih tekstova. Valja istaknuti da je autorica četri poglavlja povezanih s problemom pravovremene antenatalne detekcije fetalne hipoksije, i to u domaćem udžbeniku „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ koji je osnovni udžbenik za ovaj predmet, pet poglavlja u stranim i osam poglavlja u domaćim knjigama.

Bila je voditelj dva znanstvena projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske. U Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb bila je voditelj Odjela za antenatalnu dijagnostiku. Duži niz godina bila je voditelj Zavoda za perinatalnu medicinu Klinike za ginekologiju i porodništvo pri Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu.

Osnovala je Polikiniku „Vili“ 1997. godine i do danas je uspješno vodi.

Za svoj rad dobila je mnoga priznanja u zemlji i inozemstvu.

Pregled možete dogovoriti telefonski.

DOGOVORITE PREGLED