Osoblje Poliklinike Vili

Doc.dr.sc. Ivan Milas dr.med

Specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije

Ambulanta za kirurgiju i estetiku

Pročitajte više

Dr.sc. Franjo Rudman, dr.med

Specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije

Ambulanta za kirurgiju, estetiku i pregled madeža

Pročitajte više

Prim. dr.sc. Senka Sabolović Rudman, dr.med.

Subspecijalist fetalne medicine i opstrecije

Ambulanta za ginekologiju, uroginekologiju i opstetriciju

Pročitajte više


Slaven Čiček dr.med

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Ambulanta za kirurgiju


Prim.dr.sc. Alen Bisčanin, dr.med

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

Ambulanta za internu medicinu

Doc.dr.sc. Hrvojka Soljačić Vraneš, dr. med

Subspecijalist ginekološke onkologije


Ambulanta za ginekologiju, urgoinekologiju i opstetriciju

Pročitajte više


Dr.med Goran Zovak

Klinička radiologija

Ambulanta za internu medicinu i UZV dijagnostiku

thin

Prof. dr. sc. Ivo Lovričević

Specijalist opće i vaskularne kirurgije

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

Dr. med Tanja Franćeski

Psihijatrica


Ambulanta za psihijatrijsku pomoć

Pročitajte više


Prim.dr.sc. Damir Hodžić, dr. med

Subspecijalist uroginekologije

Ambulanta za ginekologiju, urologiju i opsetriciju

Doc.dr.sc.
Vladimir Blagaić, dr. med

Subspecijalist fetalne medicine i opsteticije

Ambulanta za ginekologiju, urologiju i opstetriciju

Siniša Stanković, dr.med.

Ambulanta za ginekologiju, urologiju i opstetriciju

Dr.sc. Erden Radončić, dr. med

Subspecijalist humane reprodukcije

Ambulanta za ginekologiju, urologiju i opstetriciju

thin
osoblje