Poliklinika Vili Vis Vitalis SenkaSabolovićRudman

prim.dr.sc. Senka Sabolović Rudman, dr.med.

Specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist fetalne medicine i opstetricije

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. 1993. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Po završetku pripravničkog staža tijekom 1998. godine volontirala je na Institutu “Ruđer Bošković” (Zavod za molekularnu medicinu, Laboratorij za diferencijaciju stanica i tkiva).

Od 1998.-2002. godine radila je kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije “Pokazatelji reakcije organizma na operacijski stres”.
2002. godine magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Sistemski pokazatelji oksidativnog stresa u bolesnika s kolorektalnim karcinomom prije i poslije radikalne kirurške operacije”. Iste godine započela je specijalizaciju iz ginekologije i porodnoštva u Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice, a za potrebe Poliklinike “Vili”. 2010. godine nakon završene uže specijalizacije stiće naziv užeg specijaliste fetalne medicine i porodništva.

O 2007. godine stalno je zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice, a od 2016. godine voditelj je Odjela babinjača Zavoda za porodništvo na istoj Klinici.

Uz to, od 2002. godine kontinuirano surađuje s profesoricom Višnjom Latin i radi u Poliklinici ″Vili″.
Sredinom 2012. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom ʺTrombocitni serotonin, polimorfizam gena za serotoninski prijenosnik i gena za serotoninski receptor tipa 2A u trudnica s hipertenzijomʺ na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stiče akademski stupanj doktorice znanosti . 2014. godine izabrana je u znanstvenog suradnika.

Kao predavač sudjeluje u realizaciji tečaja trajne izobrazbe liječnika I kategorije ″Intrapartalni nadzor“, te je niz godina bila predavač na tečaju za trudnice u Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice.
Sudjelovala je u realizaciji dva znanstvena projekta, na jednom kao znanstveni novak, na drugom kao istraživač.
Objavila je i velik broj znanstevnih radova u indeksiranim časopisima, a koautor je i knjige pod naslovom ″Intrapartalni nadzor“.

Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.

Dugogodišnji je aktivni član Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Perinatološkog društva pri HLZ te Koordinacijskog odbora Grada Zagreba za ″Grad Zagreb,prijatelj dojenja“.
Od osnivanja 2006. godine tajnica je udruge Zdravka- udruge za pomoć ženama u prevenciji i liječenju raka vrata maternice, dio Hrvatske lige protiv raka.
Od 2017. godine kao nastavnik sudjeluje u nastavi predmeta Temelji liječničkog umijeća pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatne poveznice
Miss7mama kolumna