Poliklinika Vili Vis Vitalis AlenŠerman

doc.dr.sc. Alan Šerman, dr.med

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije

Zaposlen je na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice “Sveti Duh” od 2003. godine. Od 2007. g. voditelj je Odjela za ginekologiju Klinike, a od 2009. g. obnaša dužnost Zamjenika predstojnika Klinike. Docent je na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalist je Ginekologije i opstetricije te subspecijalist Ginekološke onkologije s užim područjem interesa dijagnostika i liječenje onkoloških bolesnica, minimalno invazivna kirurgija te dijagnostika i liječenje bolesti vrata maternice.

Predaje na dodiplomskim kolegijima Ginekologija i opstetricija i Funkcionalni aspekti pušenja na MF Zagreb. Predavač je na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na MF Zagreb. 

Mentor je specijalizantima ginekologije i opstetricije te mentor diplomskih radova.
Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava, a od 2016. g. drugi je dopredsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora.

Od 2014. g. kao znanstvenik sudjeluje u radu Znanstvenog centra izvrsnosti Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na projektu: Reproduktivna i regenerativna medicina – istraživanja novih platformi i potencijala, Jedinica za biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja.
Publicirao je 29 znanstvenih i stručnih radova i koautor poglavlja u dva udžbenika. Sudjelovao na brojnim hrvatskim i međunarodnim stručnim skupovima.