Naše ambulante

Poliklinika Vili svojim pacijentima kontinuirano pruža zdravstvenu uslugu prema najvišim kliničkim standardima

Naše ambulante

Ginekologija, porodništvo, onkološka ginekologija i uroginekologija

Kirurgija, estetika i ultrazvučna dijagnostika

Vaskularna kirurgija

Psihijatrijska
pomoć

Opća medicina i davanje drugog mišljenja