POLIKLINIKA VILI VIS VITALIS

Ambulanta za psihijatrijsku pomoć

Osjećaj životnog zadovoljstva, snage, volje i poleta važan su dio mentalnog zdravlja.

POLIKLINIKA VILI VIS VITALIS

Brinemo o vašem mentalnom zdravlju

U našoj polikliničkoj službi nastojimo pojedincima, kao i obiteljima, pomoći da uspješnije i sretnije idu kroz život, da se lakše nose s izazovima, nalaze adekvatnije odgovore na stres, te uspješnije nose sa psihičkom bolešću ili ovisnošću. Usluge koje nudimo psihološko su savjetovanje, dijagnostika psihičkih oboljenja, farmakoterapija, psihoterapija pojedinca i obitelji, socioterapija. Kroz službu pokrivamo poremećaje uzrokovane stresom, panični poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, poremećaj spavanja, neurotski poremećaj, fobije). Poliklinika pokriva i problem ovisnosti (alkohol, psihoaktivne supstancije, igre na sreću, računalne igrice…).

Usluge

Stručnjaci Poliklinike Vili Vis Vitalis su tu za vas da vam pruže najbolje dostupne usluge

Mentalni poremećaji

Poremećaji uzrokovani stresom, panični poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, poremećaj spavanja, neurotski poremećaj, fobije). Poliklinika pokriva i problem ovisnosti (alkohol, psihoaktivne supstancije, igre na sreću, računalne igrice…).

Liječenje ovisnosti

U našoj polikliničkoj službi nastojimo pojedincima, kao i obiteljima, pomoći da uspješnije i sretnije idu kroz život, da se lakše nose s izazovima, nalaze adekvatnije odgovore na stres, te uspješnije nose sa psihičkom bolešću ili ovisnošću.

Poliklinika vili vis vitalis - kirurgija

Psihološko savjetovanje

Usluge koje nudimo psihološko su savjetovanje, dijagnostika psihičkih oboljenja, farmakoterapija, psihoterapija pojedinca i obitelji, socioterapija.

Naš tim stručnjaka

Stručnjaci Poliklinike Vili Vis Vitalis su tu za vas da vam pruže najbolje dostupne usluge

Poliklinika Vili Vis Vitalis ZoranZoričić

PROF. DR. SC. ZORAN ZORIČIĆ

MAG. PSYCH.

Popis usluga

Naziv usluge
Pregled i proširena konzultacija
Psihoterapija (45 min)

Ugovorite termin s našim specijalistima