fbpx

Dr. sc. Damir Danolić, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije

Rođen je u Splitu, a osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Sinju.
2007. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Poslijediplomski doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2016. godine kada je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj polimorfizma u genima za biosintezu gangliozida i gangliozidnoga sastava membrana limfocita T na razvoj karcinoma vrata maternice”.
2020. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Zaposlen je u Klinici za tumore, KBC «Sestre milosrdnice» kao specijalist ginekologije i porodništva i subspecijalist ginekološke onkologije.
Stručno se usavršavao se u Kliničkom bolničkom centru u Mariboru, Slovenija, Sveučilišnoj klinici u Grazu, Austrija i u Klinici u Augsburgu, Njemačka.
Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova, te urednik i koautor u stručnim knjigama i zbornicima skupova. Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Po pozivu predavao na međunarodnim skupovima. Recezent je u mnogim svjetskim znastvenim časopisima.
U stručnom radu, područje interesa mu je ginekološka onkologije i uroginekologija, a poseban interes ima za onkološku kirurgiju, osobito minimalno invazivne tehnike, te dijagnostiku i liječenje premalignih displastičnih promjena vrata maternice. Svijestan funkcionalne i estetske komponente intimnog zdravlja žena, pruža i usluge iz područja estetske ginekologije – tretman hijaluronskim filerima.