Poliklinika Vili Vis Vitalis FranjoRudman

Dr.sc. Franjo Rudman, dr. med.

spec.opće kirurgije subspec. plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1997.
Specijalizaciju iz opće kirurgije završio na Klinici za kirurgiju KB „Dubrava“ 2005. godine.
Užu specijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije završio 2008 godine na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB „Dubrava“. 

Doktorski poslijediplomski studij “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao od 2000. do 2003. godine.

U srpnju 2010. godine obranio disertaciju “Omjer debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaze u sentinel limfnom čvoru”. 

2014. godine izabran u zvanje znanstvenog suradnika. Član od 1997. godine Hrvatskog liječničkog zbora, od 2000. godine Hrvatskog kirurškog društva., od 2006. godine Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

Aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim skupovima.
Objavio 12 radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, 7 radova u drugim indeksiranim časopisima, 8 poglavlja u knjigama, urednik 2 knjige.