Poliklinika Vili Vis Vitalis HrvojkaSoljačićVraneš

doc.prim. dr.sc. Hrvojka Soljačić Vraneš, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije

Rođena je u Zagrebu gdje je diplomirala na Medicinskom fakultetu 1992.g.
Zaposlena je u KBC «Sestre milosrdnice» na Klinici za ginekologiju i porodništvo kao specijalist ginekologije i porodništva. 

Subspecijalist je iz područja ginekološke onkologije te iz područja fetalne medicine i opstetricije.

Magistrirala je 2005.g.
Doktorsku disertaciju obranila je 2010. g.
2013.g. priznat joj je naziv Primarijus.
Usavršavala se u inozemstvu (The FetalMedicine Foundation, London).
Od 2016.g. je znanstveni suradnik na Stomatološkom fakultetu .
2017.g. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Osijeku.

2019.g. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, gdje aktivno sudjeluje u nastavi.
Pročelnica je Poliklinike Klinike za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Predavač je na poslijediplomskim tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ultrazvuk abdomena, te na poslijediplomskom tečaju ginekološke kirurgije i endoskopije s međunaradnim susdjelovanjem „Kurt Semm“ koji se održavaju svake godine.

Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova, udžbenika, te kongresnih priopćenja. Predavač je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Posebno područje interesa I rada: ginekološka onkologija, ginekološke operacije i ultrazvuk.