Dr.Med.Ivanka Karadža

Specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i opstetricije

Curriculum vitae lvanka Karadža , dr. med, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i opstetricije Rođena sam 7. 11. 1970. U Varazdinu, majka sam dvoje djece. Radno iskustvo: 1996 -2001. Dom zdravlja Ivanec, rad u Hitnoj medicinskoj pomoci i u ordinaciji obiteljske medicine. 2001-2006. Dom zdravlja lvanec, lijecnik na specijalzaciji iz ginekologije i opstetricije. 2006 -2011. Dom zdravlja lvanec, rad u primarnoj ginekoloskoj ambulanti . 2011-2018. Opca bolnica Varazdin, Sluzba za ginekologiju i opstetriciju. 2018-2022. Opca bolnica Varazdin, voditelj Odjela rađaonice i puerperija. Od 2022 do 2023. u Opcoj bolnici Varazdin voditelj Odjela patologije trudnoce. Od 2023. Sam zaposlena u KBC Zagreb u Klinici za ženske bolesti i porode , Petrova 13. Edukacija: 1989 -1996. Medicinski fakultet Sveucilista u Zagrebu. 2001-2006. Specijalizacija iz ginekologije i opstetricije , KBC Zagreb, Klinika za zenske bolesti i porode ( Petrova). 2015 -2017. Subspecijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije, KBC Zagreb, Klinika za zenske bolesti i porode ( Petrova). Strucna usavrsavanja: U organizaciji Hrvatskog drustva za perinatalnu medicinu pohadam tecajeve o hipetenziji u trudnoci, dijabetesu u trudnoci, bolestima stitnjace I neuroloskim bolestima u trudnoci, zaraznim bolestima u trudnoci te redovito prisustvujem na Perinatalnim danima. U organizaicji ESHRE 2009 i 2010. sudjelujem na tecajevima o endometriozi, habitualnim pobacajima i hormonima u reproduktivnom sustavu zene. U organizaciji Hrvatskog drustva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice 2012. pohadam kolposkopski tecaj. Ultrazvucnu dijagnostiku usavrsavam pohadanjem poslijediplomskog ultrazvucnog tetaja 2008. U organizaciji Klinike za ginekologiju i opstetriciju Sveti Duh te pohađam 2019. 3D/4D VISUS ultrazvucni tecaj. 2012. godine u UKC Maribor pohadam tecaj iz histeroskopije. 2013. u organizaciji Hrvatskog drustva za ginekolosku endoskopiju pohadam poslijediplomski tecaj iz ginekoloske kirurgije i endoskopije ,,Kurt Semm”. Sudjelujem na nekoliko svjetskih kongresa; 2012. World Congres Controversis in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Beč. 2017. World Congres in Fetal Medicine, Ljubljana. 2018. Birth Congres Venecija. 2022. Birth Congres Milano.