Prof.dr.sc.Ivo Lovričević

Specijalist opće i vaskularne kirurgije

Skolovanje te Medicinski fakultet završio u Zagrebu. Specijalizacija iz opće kirurgije na KBC Zagreb-Rebro 1983-1988.g
Poslijediplomski studij iz predmeta kirurgija na Sveučilištu u Zagrebu od 1984-1986.g sa magistarskom temom „Vrednovanje venske i aloplasične zakrpe u angioplastici karotidne arterije“1994.g.
Doktorirao sa temom iz venske kirurgije „Antirefluksni kirurški postupak u liječenju kronične venske insuficijencije“ 2001.g.
1990.g proveo dva mjeseca prakse u North Western University of Chicago, SAD.

Sudjelovao u Domovinskom ratu kao dragovoljac u svojstvu kirurga od Iloka, Sl.Broda i KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, sa posebnim naglaskom na intervencijma i rekonstrukcijama u ranjenika sa ozljedama krvnih žila.
Vaskularna kirurška edukacija 1996.g. u St.Luke,s Episcopal hospital and Texas Heart Institute, Houston,Texas, SAD kao član Internacionalnog medicinskog društva

1996.g. boravak u Gottingenu u svrhu edukacije iz angioskopije
U 1997.g.boravak St.Antonius Ziekenhuis/ hospital/ Nieuwegein Nizozemska kao dobitnik „Educational Travel Grants“ za članove ESVS-a /Europskog društva za vaskularnu kirurgiju/ sa naglaskom na endovaskularne postupke u vaskularnoj kirurgiji

U 1998.g.edukacija u Perrugia, Italija u svrhu primjene AneuRx stent proteze u bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte a 1999.g.edukacija u Mainz, SRNJ radi primjene Talent proteze

U kliničku praksu uveo nove metode i to:
1996.g angioskopiju i formiranje premosnice „in situ“ u bolesnika sa aterosklerotskom obliterativnom bolešću donjih ekstremiteta
1997.g.rad na valvuloplastici i „bandingu“ na dubokim venama kod bolesnika sa kroničnom venskom insuficijencijem i venskim ulceracijama

1998.g.uveo endoskopsko subfascijalno zatvaranje insuficijentnih perforantnih vena SEPS 1999.g. prva implantacija u Hrvatskoj, endoluminalne stent proteze u bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte
2000.g. Uvedena „udaljena“ endarterktomija uz postavljanje endoluminalnog stenta u bolesnika obliterativnom bolešću donjih ekstremiteta
2002. g.prvo postavljanje endoluminalne stent proteze u bolesnika sa disekcijom torakalne aorte tipa II

2008.g.prva iskustva u primjeni lasera kod varikozne bolesti u polikliničkoj praksi

Dugogodišnji rad na odjelu za vaskularnu kirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u svrhu liječenja bolesti i ozljeda arterija i vena uz primjenu najsuvremenijih postupaka i tehnologije

Dopredsjednik Flebološkog društva i predsjednik Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju u sklopu Hrvatskog liječničkog zbora u dva četverogodišnja mandata.

Član ESVS-/European Society of vascular surgery/ ISES /International society of Endovascular Specialists i Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju

Prof.dr.sc.Ivo Lovričević