Dr. sc. Franjo Rudman, dr.med.

Specijalist opće, plastične i onkološke kirurgije

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1997.

Specijalizaciju iz opće kirurgije završio na Klinici za kirurgiju  KB „Dubrava“ 2005. godine.  

Užu specijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije završio 2008 godine na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB „Dubrava“.

Doktorski poslijediplomski studij "Biomedicina i zdravstvo" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao od 2000. do 2003. godine.

U srpnju 2010. godine obranio disertaciju "Omjer debljine melanoma i debljine kože kao prognostički pokazatelj metastaze u sentinel limfnom čvoru".

2014. godine izabran u zvanje znanstvenog suradnika. Član  od 1997. godine Hrvatskog liječničkog zbora, od 2000. godine Hrvatskog kirurškog društva., od 2006. godine Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

Aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim skupovima.

Objavio 12 radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, 7 radova u drugim indeksiranim časopisima, 8 poglavlja u knjigama, urednik 2 knjige.