Doc. prim. dr. sc. Hrvojka Soljačić Vraneš, dr. med.

specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine, subspecijalist ginekološke onkologije

Rođena je u Zagrebu gdje je diplomirala na Medicinskom fakultetu 1992.g.

Zaposlena je u KBC «Sestre milosrdnice» na Klinici za ginekologiju i porodništvo kao specijalist ginekologije i porodništva.

Subspecijalist je iz  područja ginekološke onkologije te iz područja fetalne medicine i opstetricije.

Magistrirala je 2005.g.

Doktorsku disertaciju obranila je 2010. g.

2013.g. priznat joj je naziv Primarijus.

Usavršavala se u inozemstvu (The FetalMedicine Foundation, London).

Od 2016.g. je znanstveni suradnik na Stomatološkom fakultetu .

2017.g. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Osijeku.

2019.g. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, gdje aktivno sudjeluje u nastavi.

Pročelnica je Poliklinike Klinike za ženske bolesti i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Predavač je na poslijediplomskim tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Ultrazvuk abdomena,


te na poslijediplomskom tečaju ginekološke kirurgije i endoskopije s međunaradnim susdjelovanjem „Kurt Semm“ koji se održavaju svake godine.

Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova, udžbenika, te kongresnih priopćenja. Predavač je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Posebno područje interesa I rada: ginekološka onkologija, ginekološke operacije i ultrazvuk.