Poliklinika Vili Vis Vitalis ZoranZoričić

prof. dr. sc. Zoran Zoričić, mag. psych.

Rođen je u Šibeniku 1966. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završava 2000. godine, magistrira 2002. s temom „Utjecaj alkohola na agresivnost pacijenata s PTSP-pm“, doktorira 2004. godine s temom „Korelacija depresije i agresije u pacijenata ovisnika o alkoholu“.

Vodeći je stručnjak s područja ovisnosti u zemlji, subspecijalist je za bolesti ovisnosti, predstojnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre Milosrdnice, voditelj Referentnog centra MZ za ovisnosti, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta i Više medicinske škole, voditelj Kolegija za bolesti ovisnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predavač na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta. 

Predsjednik je Hrvatskog društva za ovisnosti pri Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, kojeg je kroz zadnjih deset godina revitalizirao. Predsjednik je svjetskog udruženja klubova liječenih alkoholičara, koji rade po metodi Hudolin. Utemeljitelj je i voditelj unazad deset godina „Ljetne alkohološke škole“, vodećeg znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim učešćem u RH, a dao je značajan doprinos i u organiziranju nekoliko međunarodnih Alpe-Adria kongresa o bolestima ovisnosti. Kodirektor je međunarodne specijalističke škole o ovisnostima u Kotoru, Crna Gora, koja se odvija pod pokroviteljstvom „Europskog centra za mir i razvoj organizacije Ujedinjenih naroda.“

Član je brojnih stručnih tijela u zemlji, te višekratno pozvani gost predavač u više zemalja okruženja. Napisao je kao autor ili koautor tri stručne knjige i stotinjak znanstveno-stručnih radova. Osnivač je psihosocioterapijskih grupa KLOK-a, oglednog modela za tretman patoloških kockara. Licencirani je psihoterapeut s područja sistemske psihoterapije.